Statistiche comune Osimo dal 13/10/2004: > I cani del comune di Osimo deceduti al canile di Osimo
I CANI ADOTTATI
I CANI ARRIVATI AL CANILE
I CANI DECEDUTI AL CANILE

Individuati 73 cani..

JONAS
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 24/03/2022
Comune: Osimo
LILLY
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 06/12/2021
Comune: Osimo
STELLA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 30/05/2021
Comune: Osimo
KIMO
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 17/08/2018
Comune: Osimo
TAMBA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 07/03/2018
Comune: Osimo
BRUTTO'
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 20/01/2018
Comune: Osimo
TACENKA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 22/11/2017
Comune: Osimo
COCO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 04/11/2017
Comune: Osimo
CIOLLY
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 18/04/2017
Comune: Osimo
GIULIA
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 08/07/2016
Comune: Osimo
ADELMO
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 01/12/2015
Comune: Osimo
JAL
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 09/11/2015
Comune: Osimo
SALLY
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 24/05/2015
Comune: Osimo
REGINA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 10/01/2015
Comune: Osimo
ROSY
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 11/11/2014
Comune: Osimo
SPELLY
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 19/06/2014
Comune: Osimo
CIRO
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 16/06/2014
Comune: Osimo
ZELDA
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 14/02/2014
Comune: Osimo
LAMPO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 16/12/2013
Comune: Osimo
LUPA
Sesso: Femmina
Taglia: Piccola
Decesso: 13/12/2013
Comune: Osimo
WALL
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 12/12/2013
Comune: Osimo
TERRY
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 15/11/2013
Comune: Osimo
TEX
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 09/11/2013
Comune: Osimo
JACK
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 04/11/2013
Comune: Osimo
SETTY
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 21/09/2013
Comune: Osimo
CIPO
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 19/09/2013
Comune: Osimo
TRUNK
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 30/08/2013
Comune: Osimo
ZARA
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 05/07/2013
Comune: Osimo
KIRA
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 16/06/2013
Comune: Osimo
CIRILLO
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 13/02/2013
Comune: Osimo
ROMEO
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 30/12/2012
Comune: Osimo
ROSA
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 28/09/2012
Comune: Osimo
ESINO
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 07/07/2012
Comune: Osimo
PUMA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 18/06/2012
Comune: Osimo
LUPETTA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 28/02/2012
Comune: Osimo
PEPPINO
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 25/02/2012
Comune: Osimo
CATERPILLAR
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 13/02/2012
Comune: Osimo
SUSANNA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 06/02/2012
Comune: Osimo
RED
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 28/01/2012
Comune: Osimo
JUMPY
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 18/11/2011
Comune: Osimo
ARGO
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 15/11/2011
Comune: Osimo
FLIPPER
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 11/07/2011
Comune: Osimo
BULL
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 01/02/2011
Comune: Osimo
SCOTTY
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 06/01/2011
Comune: Osimo
BUCK
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 01/10/2010
Comune: Osimo
BARACK
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 17/05/2010
Comune: Osimo
PACO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 29/01/2010
Comune: Osimo
TURBO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 21/12/2009
Comune: Osimo
JOLLY
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 19/09/2009
Comune: Osimo
LUPIN
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 04/08/2009
Comune: Osimo
VIRGOLA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 23/05/2009
Comune: Osimo
PEPETTA
Sesso: Femmina
Taglia: Piccola
Decesso: 06/05/2009
Comune: Osimo
RINGO
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 27/04/2009
Comune: Osimo
MOSE'
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 05/02/2009
Comune: Osimo
AL CAPONE
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 05/12/2008
Comune: Osimo
ROCKERDUK
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 30/11/2008
Comune: Osimo
LUNA_
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 13/11/2008
Comune: Osimo
GERONIMO
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 15/10/2008
Comune: Osimo
KIRA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 09/07/2008
Comune: Osimo
LEO
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 14/06/2008
Comune: Osimo
CLARA
Sesso: Femmina
Taglia: Media
Decesso: 07/05/2008
Comune: Osimo
GIULIETTA
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 08/03/2008
Comune: Osimo
TRISTANO
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 12/01/2008
Comune: Osimo
SNOOPY
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 13/11/2007
Comune: Osimo
NESTORE
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 12/10/2007
Comune: Osimo
ZIBIBBO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 14/05/2007
Comune: Osimo
MARTINO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 01/05/2007
Comune: Osimo
NEVOLA
Sesso: Femmina
Taglia: Grande
Decesso: 01/05/2007
Comune: Osimo
SACHER
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 07/02/2007
Comune: Osimo
GINO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 07/01/2007
Comune: Osimo
RENIS
Sesso: Maschio
Taglia: Media
Decesso: 27/12/2006
Comune: Osimo
LILLO
Sesso: Maschio
Taglia: Piccola
Decesso: 18/12/2006
Comune: Osimo
FRITZ
Sesso: Maschio
Taglia: Grande
Decesso: 10/11/2006
Comune: Osimo